top of page

Regelement

Lees het regelement goed door voor uw aanmelding. Een ieder die zich inschrijft dient kennis te nemen van het bovenstaande en zich akkoord te verklaren met deze reglementen door het aanmeldingsformulier te ondertekenen.

Algemeen
 • Het nuttigen van alcohol en of drugs voor en of tijdens de les is ten strengste verboden.

 • Studenten mogen geen antecedenten hebben bij de justitie, geen vijanden van de Nederlandse,- en/of Israëlische staat zijn. Indien de instructeur hierom verzoekt dient door de student een bewijs van goed gedrag te worden getoond.

 • Sportschool Selfdefense & Protection behoudt zich het recht voor studenten, die niet voldoen aan bovenstaand artikel, storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, tijdens als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Bovenstaand kan resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door de Sportschool Selfdefense & Protection.

 • Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico van de student. Sportschool Selfdefense & Protection is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel die tijdens de lessen worden opgelopen of voor schade aan/of vermissing van kleding/materiaal/voorwerpen die op de trainingslocatie aanwezig zijn/ achter worden gelaten.

 
Betaling & vakanties
 • De betaling van het lesgeld dient in de 1ste week van de maand via een automatische overboeking te geschieden.

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen indien een der partijen aan de wederpartij schriftelijk meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen. Er is een opzegtermijn van 1 maand.

 • Met enige regelmaat zijn er in het binnen- en buitenland Krav Maga (specialistische) seminars te volgen. Tijdens deze seminars wordt lesgegeven door high leveled Instructors uit b.v. Israël, Amerika of Europa. Het bezoeken van deze seminars wordt wel georganiseerd door Sportschool Selfdefense & Protection maar staat verder los van het lidmaatschap. Iedereen kan hieraan deelnemen. Kosten en vervoer zijn voor eigen rekening en zijn dus niet inbegrepen in de maandelijkse contributie.

 • Bij inschrijving is men éénmalig een bedrag van €35,- verschuldigd. Bij inschrijving ontvangt u tevens een gratis T-shirt met daarop het logo van Selfdefense & Protection.

 • Sportschool Selfdefense & Protection kent een vakantieperiode van een aantal dagen en weken per jaar. Deze dagen en weken worden niet gerekend onder lesuitval. Sportschool Selfdefense & Protection is dan gesloten, er worden dan geen lessen gegeven.

 • Sportschool Selfdefense & Protection is gesloten tijdens de vakantieperiode. De contributie verplichting loopt dan door. De hoogte van de maandelijkse contributie is hierop afgestemd.

 
Kleding & Bescherming
 • Na de eerste trainingsmaand stellen wij de studenten (man/vrouw) verplicht een donkere gevechtsbroek, zwart T-shirt voorzien van het logo van Selfdefensen & Protection, zaalschoenen zonder zwarte zolen te dragen.

 • Het is de student (man/vrouw) verplicht kruisbescherming (toque) en een mondbitje te dragen tijdens de lessen.

 
Advies van de instructeurs
 • Draag gebitsbescherming! Een goede verzekering dekt weliswaar de financiën maar nooit het verdere leed…

 • Normale binnensportschoenen zijn prima, maar hebben toch vaak wat nadelen (scherpe randen/ onvoldoende steun/ etc.. Worstelschoenen/freefightschoenen verdienen daarom de voorkeur.

 • Om te voorkomen dat er verkeerde materialen worden aangeschaft kan er altijd beter eerst contact worden opgenomen met de instructeur. Dit om teleurstelling achteraf te voorkomen.

 • Zorg dat je een WA-verzekering hebt. Schade die je anderen toebrengt wordt dan meestal gedekt

 • Heb plezier en bovenal respect.

 
Overige
 • Door dit reglement te ondertekenen verklaart de student hierbij nadrukkelijk de lessen van Sportschool Selfdefense & Protection te volgen uitsluitend en alleen op eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel en andere schade, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door de student zelf zal worden gedragen. Sportschool Selfdefense & Protection aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Sportschool Selfdefense & Protection van elke aansprakelijkheid.

 • Boven bedragen zijn vastgesteld naar de norm van 2017. Studenten zullen alvorens veranderingen op de hoogte worden gesteld.

 • Sportschool Selfdefense & Protection behoudt zich het recht voor de lestijden/dagen te wijzigen.

 • Een ieder die zich inschrijft dient kennis te nemen van het bovenstaande en zich akkoord te verklaren met deze reglementen door het aanmeldingsformulier te ondertekenen.

bottom of page